dimarts, 6 d’octubre de 2015

Les Argonàutiques, novament


Apol·loni de Rodes, Les argonàutiques. Traducció i adaptació de Maria Teresa Beltran, Maria Teresa Cases i Mercedes García Ferrer. Paterna, Tres i Quatre, col·lecció "Llibres Clau", 2013, 110 pàgs. ISBN: 9788475029351.

Ha vist la llum una nova adaptació del viatge de Jàson a la Còlquida que, segons ja deia el vell Homer, "adelita les orelles àdhuc avui". És cert: des de temps antics, les seves aventures competien amb les d'UIlisses mateix i devem a Apol·loni de Rodes, el savi poeta de la biblioteca d'Alexandria, l'haver-les posat també en hexàmetres, en quatre llibres fabulosos, plens de passió, imaginació, tendresa i subtil elegància.

S'han fet nombroses adaptacions, en l'àmbit escolar, d'aquest poema. Com sigui, el primer que s'observa en aquesta edició de Les Argonàutiques és que segueix molt d'aprop l'estructura original i l'ordre dels diferents episodis. Una altre fet remarcable: les seves autores n'han sabut extraure els elements més pintorescos, més atractius i interessants. No es deixa de banda, tampoc, l'element psicològic —que en l'original juga un paper important— però tampoc no hi abunda de manera dominant. És, doncs, una creació mesurada, mengívola i amable a la ment d'un adolescent que cursa tant l'assignatura de cultura clàssica com la de llengua. I és que la seva agilitat narrativa es palesa en força moments, com el pas de les roques Simplègades (p. 38-39) reproduït:
L'endemà, a trenc d'alba, s'alcen els vents etesis i, després d'erigir un altar als dotze déus Olímpics i dipositar ofrenes, s'embarquen ràpidament. Atena els acompanya sobre un núvol lleuger com el pensament. En arribar al lloc més estret del pas, els esculls, els remolins del corrent i el fragor de les roques en xocar violentament els fan estremir. En girar l'últim tombant, veuen les roques que s'obren i se'ls sobresalta el cor. Eufem solta un colom, que vola entre elles. Les roques tornen a ajuntar-se xocant amb estrèpit i arriben a tallar les puntes de les plomes de la seua cua, però ix indemne i els remers llancen grans crits. Tifis mateix crida:
—Remeu amb vigor quan les roques s'obrin de nou separant-se i la ressaca de la seua reculada ens arrosega enmig d'elles!
Abans d'aconseguir creuar el pas, s'apodera d'ells el terror, ja que una gran ona crespada és a punt de cobrir la nau. Tifis aconsegueix anticipar-se, però l'ona roda per la quilla i des de la popa trau la nau cap enrere. La nau retrocedeix suspesa sobre l'ona, però després s'abalança de seguida una altra ona en direcció contrària i el vaixell, com un corró, és retornat al centre del pas. Allí el deté el corrent en un remolí, però gràcies a la intervenció d'Atena poden sobrepassar les roques s'arrelen fermament, perquè estava decretat pels déus que així ocorreria quan algú les travessara amb la seua nau.
Cal felicitar, doncs, les autores del llibre, el grup Galatea, per aquest treball que és una nova mostra de feina acurada i perfectament orientada als nivells d'Educació Secundària Obligatòria. Atesa la seva redacció amb un català planer, agradable i actual, el llibre esdevé del tot recomanable. Oimés quan a la fi del volum s'inclou un glossari de noms propis i tot un seguit d'activitats didàctiques que faran d'aquest relat un instrument òptim i de gran profit a les nostres aules. L'enhorabona!

[Cf. Auriga, núm. 77, 2015, p. 22]

dissabte, 26 de setembre de 2015

Efecte Pigmalió

L'efecte de la paraula damunt la ment i la voluntat pot arribar a ser enorme. A l'inici d'un nou curs convindria que tot professor tingui clar el que pot suposar animar i engrescar els alumnes a prendre una actitud positiva davant el món clàssic —o qualsevol altra matèria que requereixi dedicació o esforç. (Òbviament, l'anunci final es pot deixar de banda.)

dimecres, 9 de setembre de 2015

Aristòfanes: inventor de la paraula més llarga del món

Sí, es troba a L'asemblea de les dones, al v. 1169. És el nom d'una mena de menjar. LSJ el tradueix així: “name of a dish compounded of all kinds of dainties, fish, flesh, fowl, and sauces.” Manuel Balasch, a la seva edició de la FBM, ho detalla de la següent manera: "musclos, salaó, rajades, mosteles, samfaina de deixalles de peix condimentada amb sílfium i formatge, grives banyades en mel, merles, ramers, coloms, pollastres, freginades de mújols, cueretes, colomins, llebres, pastissos en forma d'ala macerats amb vi bullit."

Ja ho feia constar el Harpers Dictionary of Classical Antiquities, del 1898 dedicant aquesta entrada a la peça:
Ecclesiazūsae: (Ἐκκλησιάζουσαι). “The Women in Council.” A comedy of Aristophanes (q.v.), in which the Athenian women are represented as getting into the Ecclesia in the guise of men and altering the Constitution. This play contains the longest word in the Greek language, an extraordinary compound of 169 letters and 77 syllables, covering six verses of the play (1169-1174).
El mot megacompost és aquest:

                     λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­-
                     δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­-
                     κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­-
                     περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­-
                     πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων.

I si voleu sentir com es podia pronunciar, després d'uns quans assajos, sona d'aquesta manera:

divendres, 17 de juliol de 2015

Diccionari Grec-Català, una gran eina per al nostre segle


No és un treball que hagi de quedar en la discreció, com una simple obra de referència: en absolut no és això, no s'hi pot comptar, ni entre els seus objectius ni tampoc com a resultat. El Diccionari Grec-Català és, des del primer moment, un llibre de referència inel·ludible. No és una obra primerenca, ben al contrari! És la culminació de vint anys rodons de treball pacient, contrastat i en equip. Fet i fet, han estat vuit redactors: Joan Alberich, Jaume Almirall, Xavier Crosas, Francesc J. Cuartero, Josep Granados, Joan-Andreu Martí, Daniel Ramon i Montserrat Ros. La direcció del projecte ha anat a càrrec de Joan Alberich i Francesc J. Cuartero; ha actuat com a coordinador Josep Granados. Aquests, doncs, són els artífexs d'una obra completíssima, quant a la lexicografía grega i quant a la normalització al català, de molts termes (noms propis, per exemple) que esperaven una empenta definitiva. La redacció del diccionari, explicava Joan Alberich, remunta al mes de juny del 1995 i és precisament al juny del 2015 que ha vist la llum definitivament...

Se n'ha fet, en pocs dies, dues presentacions: la primera, en un curs de formació de professors, Colloquia latina; la segona, en el marc del XIV Congrés de la SEEC. Aquesta tardor serà el torn de l'Instituts d'Estudis Catalans (el dia 30 de setembre), del Centre de lectura de Reus, etc. El diccionari ja s'havia vingut anunciant, que jo recordi, en dos fòrums Auriga: a Tortosa l'any 2006 i a Ripoll, la tardor del 2013. I potser no m'erro si dic que la primera piulada fou de la revista «Auriga», i la segona, també de l'«Auriga», amb aquesta instantània mentre en preparaven una entrevista.

És un fet notori veure com la lexicografia del grec antic no continua pouant únicament en els tradicionals Pape-Benseler, Bailly, Liddell-Scott-Jones, Montanari, DGE... Valia la pena emprendre una redacció de cap i de nou (no és pas un diccionari traduït d'un altre), mirant, però, de ser fidels a uns punts importants, com són: a) el fet de recollir tot el lèxic grec, de manera especial, el lèxic referit a la medicina (vegin-se, per exemple, les dificultats que comporta el lèxic de Galè en aquesta comunicació del XVI Simposi de la SC de la SEEC), la botànica i, en definitiva, totes les ciències, així com del vocabulari de la filosofia; b) ser exhaustius a l'hora de mostrar les diferents formes dialectals en lemes diferenciats (no només els homerismes, els jonismes d'Heròdot i algunes particularitats del NT, tal com passa en el diccionari de J.M. Pabón); c) reunir tots els noms propis, tant en el cos del diccionari (acompanyats de breus i útils explicacions) així com en uns mapes completíssims; i d) incloure una morfologia del grec àtic, la primera que es redacta íntegrament en català, revisada a fons pel professor Francesc Cuartero (i amb encerts notables, com ara el capítol sobre l'aorist verbal).

No cal insistir a dir que el treball és immens: les seves 92000 entrades depassen en un terç el nombre de lemes del Diccionari Llatí-Català degut al "desig de totalitat" (cf. p. 13, que no inclou, però, inscripcions ni papirs). Quant a la distribució i característiques de les diferents entrades, així com els elements que hi incorpora, aquest esquema n'és una mostra preciosa:


Indubtablement, l'estructura i tipografia és clara, nitida, impecable. El seu apèndix de mapes és utilíssim:


Val la pena, crec, llegir-ne algunes pàgines de mostra (que inclouen també el pròleg): és aquí on veiem la seva gran versatilitat. Es pot adquirir, naturalment, en línia: en aquest portal i també en aquest altre
  • Notícia a «Nació Digital». [>>]
  • Notícia a «El Periódico». [>>]
  • Notícia al blog «Estudis Clàssics UAB. [>>]
  • Notícia de la Secció Catalana de la SEEC. [>>]
  • Notícia al blog «Gazophylacium». [>>]
  • Notícia al blog «Doceo et disco». [>>]


dissabte, 4 de juliol de 2015

Reflexió sobre «la glòria»

«Perquè la glòria és cosa sòlida i tangible, no és un esbós; és l'elogi unànime de la gent de bé, la veu incorrupta dels qui aprecien amb justícia el mèrit eminent, és el ressò de la virtut, diríem el seu eco; i com que generalment acompanya les belles accions, no ha d'ésser repudiada pels homes de bé.» (Ciceró, Tusculanes III 2, 3. Trad. Eduard Valentí)

Quan llegia per primer cop les Qüestions Tusculanes em venia al cap la pregunta de qui atorga, en definitiva, allò pel qual tanta gent lluita: rebre lloances i reconeixement, la fama. Ja no és només el poder, la bona vida o la salut. Fóra quelcom aliè a nosaltres, que a la vegada refrenda el més íntim de la persona lligat, esclar, a les accions de cadascú. El que no veig clar és l'obligació de compartir espai amb les belles accions («quae quia recte factorum plerumque comes est, non est bonis viris repudianda»). Quanta gent anònima no hi ha al món, plenament honrada i virtuosa, que no esperen res a canvi de les seves obres?

dijous, 2 de juliol de 2015

Verborum lusus

Erasmus 
Quaeritur unde tibi sit nomen Erasmus? Eras  mus.

Responsio
Si sum  mus ego, te iudice, summus  ero.
dilluns, 8 de juny de 2015

Davant d'una mort absurda

Tots hem viscut, algun moment o altre, el dolor per una mort que, pel fet de no veure-hi cap sentit, esdevé doblement cruel i tremendament injusta. Són molts els casos, tot al llarg de la història, en què trobem exemples colpidors. A ningú no se li escapa que un d'aquests, és el cas Sòcrates. Tot amb tot, Sòcrates comptava amb un testimoni que havia d'immortalitzar la seva conducta i el seu criteri, Plató.

No voldria semblar exagerat si dic que, una de les lectures obligades per a un alumne que vulgués preuar-se de conèixer les humanitats, ha de ser el Critó. Més que un tractat de moral cívica, aquest diàleg em sembla, per moments, d'un dramatisme sublim. I sempre que el rellegeixo, m'agrada tenir, com si d'un punt de llibre es tractés, aquesta nota de Joan Crexells:
«Tota l'agudesa del sentit estètic de Plató s'empra aquí a presentar amb poderosa plasticitat aquesta absurditat d'una situació, en la qual l'únic defensor de la llei és la seva víctima.»