dimarts, 24 de novembre de 2015

Consells de tardor

Sempre fan de bon llegir —i de bon aprofitar— els consells de Cató, en el seu De agri cultura. No sé si s'ha fet un estudi, per exemple del vocabulari que empra Salvador Galmés en la traducció que publicà la FBM el 1927. És una impressió, com a mínim curiosa, molt interessant, amb un regust arcaïtzant delicat i volgut, oimés quan l'original ja malda per a mantenir-se en aquella distància en el temps que mostra com allò antic és sempre més valuós.

[30] Bubus frondem ulmeam, populneam, querneam, ficulneam, usque dum habebis, dato. Ovibus frondem viridem, usque dum habebis, praebeto; ubi sementim facturus eris, ibi oves delectato; et frondem usque ad pabula matura. Pabulum aridum quod condideris in hieme quam maxime conservato, cogitatoque hiemis quam longa siet. 
"Dóna als bous fulla d'om, de pollancre, d'alzina, de figuera en tant que en tindràs. Dóna a les ovelles fulla verda fins que n'hi haurà: allà on hauràs de fer sementer, delita-les amb fulla fins a la pastura assaonada. Conserva amb tota cura el farratge sec que hauràs emmagatzemat per a l'hivern, i pensa aquest com és de llarg." (trad. S. Galmés)

dilluns, 9 de novembre de 2015

Cató el censor

«En política i en moral era completament limitat; i, tenint sempre a la vista i als llavis l'ideal del bon temps antic, menyspreava obstinadament tota novetat. Honest i honorable, però sense el sentit d'un deure més enllà de l'ordre de policia i d'honestedat comercial, enemic de tota ribalderia i baixesa com de tota elegància i originalitat, i sobretot enemic dels seus enemics, mai no féu una temptativa per estroncar les fonts del mal, i durant la seva vida no combaté sinó contra símptomes i particularment contra persones.»

[Theodor Mommsen, Història de Roma, III, 11.]

dilluns, 19 d’octubre de 2015

Un poema de Joan Margarit

A la manera d'Arquíloc 
Un poeta tinyós de rereguarda
ens ha pres el prestigi. Tant se val,
perquè tu i jo escrivim versos d'amor,
ens agrada menjar i hem tingut fills.
I, pel que fa al prestigi, se'ns en fot.
Hem sabut sempre que era per gastar-lo.
Malgrat dugui el seu nom algun carrer,
només l'oblit poden endur-se els morts. 
[L'edat roja, Barcelona: Columna, 1989]

dimecres, 14 d’octubre de 2015

Pedifollium

Una breu consulta al diccionari invers de Juan J. del Col, castellà-llatí, un dels documents en PDF del que més descàrregues s'ha fet a la xarxa, dóna uns quants termes per a referir-se al "futbol": pediludium, pedifollium, folliludium, harpasti ludus, ludus follis pedumque; follis calciumque ludus, sphaeromachia. D'entre tots els possibles mots, sembla que el més utilitzat és pedifollium. Oimés quan des de Twitter hom podrà fer-se seguidor d'alguns equips (l'escriptor Quim Monzó ho és) i llegir breus comentaris sobre el decurs dels partits o sobre el vocabulari tècnic o sobre les competicions. Així ho assenyalava fa poc el diari digital Vilaweb. De moment, qui porta avantatge sembla que és compte de twitter del Reial Madrid, sobre el qual podreu llegir aquestes reflexions a Yorokobu. Aquí teniu quatre adreces:
  • https://twitter.com/atletico_ln
  • https://twitter.com/BarcinoPS
  • https://twitter.com/cdbarco_latin
  • https://twitter.com/furiarubra
  • https://twitter.com/realmadrid_ln
Si algú en sap d'altres només cal que ho faci saber.

dimarts, 6 d’octubre de 2015

Les Argonàutiques, novament


Apol·loni de Rodes, Les argonàutiques. Traducció i adaptació de Maria Teresa Beltran, Maria Teresa Cases i Mercedes García Ferrer. Paterna, Tres i Quatre, col·lecció "Llibres Clau", 2013, 110 pàgs. ISBN: 9788475029351.

Ha vist la llum una nova adaptació del viatge de Jàson a la Còlquida que, segons ja deia el vell Homer, "adelita les orelles àdhuc avui". És cert: des de temps antics, les seves aventures competien amb les d'UIlisses mateix i devem a Apol·loni de Rodes, el savi poeta de la biblioteca d'Alexandria, l'haver-les posat també en hexàmetres, en quatre llibres fabulosos, plens de passió, imaginació, tendresa i subtil elegància.

S'han fet nombroses adaptacions, en l'àmbit escolar, d'aquest poema. Com sigui, el primer que s'observa en aquesta edició de Les Argonàutiques és que segueix molt d'aprop l'estructura original i l'ordre dels diferents episodis. Una altre fet remarcable: les seves autores n'han sabut extraure els elements més pintorescos, més atractius i interessants. No es deixa de banda, tampoc, l'element psicològic —que en l'original juga un paper important— però tampoc no hi abunda de manera dominant. És, doncs, una creació mesurada, mengívola i amable a la ment d'un adolescent que cursa tant l'assignatura de cultura clàssica com la de llengua. I és que la seva agilitat narrativa es palesa en força moments, com el pas de les roques Simplègades (p. 38-39) reproduït:
L'endemà, a trenc d'alba, s'alcen els vents etesis i, després d'erigir un altar als dotze déus Olímpics i dipositar ofrenes, s'embarquen ràpidament. Atena els acompanya sobre un núvol lleuger com el pensament. En arribar al lloc més estret del pas, els esculls, els remolins del corrent i el fragor de les roques en xocar violentament els fan estremir. En girar l'últim tombant, veuen les roques que s'obren i se'ls sobresalta el cor. Eufem solta un colom, que vola entre elles. Les roques tornen a ajuntar-se xocant amb estrèpit i arriben a tallar les puntes de les plomes de la seua cua, però ix indemne i els remers llancen grans crits. Tifis mateix crida:
—Remeu amb vigor quan les roques s'obrin de nou separant-se i la ressaca de la seua reculada ens arrosega enmig d'elles!
Abans d'aconseguir creuar el pas, s'apodera d'ells el terror, ja que una gran ona crespada és a punt de cobrir la nau. Tifis aconsegueix anticipar-se, però l'ona roda per la quilla i des de la popa trau la nau cap enrere. La nau retrocedeix suspesa sobre l'ona, però després s'abalança de seguida una altra ona en direcció contrària i el vaixell, com un corró, és retornat al centre del pas. Allí el deté el corrent en un remolí, però gràcies a la intervenció d'Atena poden sobrepassar les roques s'arrelen fermament, perquè estava decretat pels déus que així ocorreria quan algú les travessara amb la seua nau.
Cal felicitar, doncs, les autores del llibre, el grup Galatea, per aquest treball que és una nova mostra de feina acurada i perfectament orientada als nivells d'Educació Secundària Obligatòria. Atesa la seva redacció amb un català planer, agradable i actual, el llibre esdevé del tot recomanable. Oimés quan a la fi del volum s'inclou un glossari de noms propis i tot un seguit d'activitats didàctiques que faran d'aquest relat un instrument òptim i de gran profit a les nostres aules. L'enhorabona!

[Cf. Auriga, núm. 77, 2015, p. 22]

dissabte, 26 de setembre de 2015

Efecte Pigmalió

L'efecte de la paraula damunt la ment i la voluntat pot arribar a ser enorme. A l'inici d'un nou curs convindria que tot professor tingui clar el que pot suposar animar i engrescar els alumnes a prendre una actitud positiva davant el món clàssic —o qualsevol altra matèria que requereixi dedicació o esforç. (Òbviament, l'anunci final es pot deixar de banda.)

dimecres, 9 de setembre de 2015

Aristòfanes: inventor de la paraula més llarga del món

Sí, es troba a L'asemblea de les dones, al v. 1169. És el nom d'una mena de menjar. LSJ el tradueix així: “name of a dish compounded of all kinds of dainties, fish, flesh, fowl, and sauces.” Manuel Balasch, a la seva edició de la FBM, ho detalla de la següent manera: "musclos, salaó, rajades, mosteles, samfaina de deixalles de peix condimentada amb sílfium i formatge, grives banyades en mel, merles, ramers, coloms, pollastres, freginades de mújols, cueretes, colomins, llebres, pastissos en forma d'ala macerats amb vi bullit."

Ja ho feia constar el Harpers Dictionary of Classical Antiquities, del 1898 dedicant aquesta entrada a la peça:
Ecclesiazūsae: (Ἐκκλησιάζουσαι). “The Women in Council.” A comedy of Aristophanes (q.v.), in which the Athenian women are represented as getting into the Ecclesia in the guise of men and altering the Constitution. This play contains the longest word in the Greek language, an extraordinary compound of 169 letters and 77 syllables, covering six verses of the play (1169-1174).
El mot megacompost és aquest:

                     λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­-
                     δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­-
                     κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­-
                     περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­-
                     πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων.

I si voleu sentir com es podia pronunciar, després d'uns quans assajos, sona d'aquesta manera: